Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Địa lí >


Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn (4 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Trung du Bắc Bộ (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bài 5. Tây Nguyên (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7-8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Thành phố Đà Lạt (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Ôn tập (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Thủ đô Hà Nội (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Thành phố Hải Phòng (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Bài 18. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19-20. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh (4 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bài 22. Thành phố Cần Thơ (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25-26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 27. Thành phố Huế (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Thành phố Đà Nẵng (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Biển, đảo và quần đảo (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail