Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Toán học >


Tiết học đầu tiên (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Nhiều hơn, ít hơn (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Các số 1, 2, 3 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các số 1, 2, 3, 4, 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bằng nhau. Dấu = (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số 10 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 3 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 4 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 5 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số 0 trong phép cộng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ trong phạm vi 3 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép trừ trong phạm vi 4 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 6 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ trong phạm vi 6 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 7 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 8 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Phép cộng trong phạm vi 9 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 10 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ trong phạm vi 10 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Thực hành: Đo độ dài (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Một chục. Tia số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng dạng 14+3 (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép trừ dạng 17-3 (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Phép trừ dạng 17-7 (12 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Bài toán có lời văn (4 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Giải toán có lời văn (9 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Xăng-ti-mét. Đo độ dài (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Các số tròn chục (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Cộng các số tròn chục (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Các số có hai chữ số (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • So sánh các số có hai chữ số (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Giải toán có lời văn (tiếp theo) (3 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các ngày trong tuần lễ (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Đồng hồ. Thời gian (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Ôn tập: Các số đến 10 (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập: Các số đến 100 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 13 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 21 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 25 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 50 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 53 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Luyện tập Trang 60 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 109 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 114 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 124 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 135 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 146 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các e-learning chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Word-logo