Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Toán học >


Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Ôn tập các bảng nhân (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Ôn tập về hình học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về giải toán (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) (6 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 7 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng chia 7 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tìm số chia (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Góc vuông, góc không vuông (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 8 (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 9 (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Gam (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tính giá trị của biểu thức (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chu vi hình chữ nhật (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • So sánh các số trong phạm vi 10 000 (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (6 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (9 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Làm quen với chữ số La Mã (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thực hành xem đồng hồ (3 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Tiền Việt Nam (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Làm quen với thống kê số liệu (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Các số có năm chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các số có năm chữ số (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số 100 000 - Luyện tập (1 bài)
 • Thumbnail

 • So sánh các số trong phạm vi 100 000 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Diện tích của một hình (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Ôn tập về giải toán (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Luyện tập Trang 4 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 6 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 62 (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 64 (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 94 (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Luyện tập chung Trang 106 (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 114 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Luyện tập Trang 120 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 129 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các e-learning chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0