Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

1144264.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thạch Hòa
Quận/huyện Huyện Thạch Thất
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 152 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4902 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 48685 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này