Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Ngọc Phương Thi
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Quận/huyện Quận Thủ Đức
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 77 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 450 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này