Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Đinh Thị Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Phượng Dực
Quận/huyện Huyện Phú Xuyên
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 58 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 329 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này