Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Phổ
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Phạm Thị Kim Khánh, Phạm Thị Thanh Châu
Đã đưa lên 44 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 237 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 807 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này