Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Mỹ Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Huyện Tiểu Cần
Quận/huyện Huyện Tiểu Cần
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Vân
Đã đưa lên 37 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1079 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 43755 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này