Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Vân
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/kimvanltv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Điện Bàn
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Lê Văn Ngạt, Ngô Ty
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3395 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 450 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này