Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

1792281.jpg";i:1;i:200;i:2;i:140;}}-photo
Họ và tên Trần Khùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Hội An
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu chưa có
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 480 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 82 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này