Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Văn Liêm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vanliem69
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hòa Chánh 2
Quận/huyện Huyện U Minh Thượng
Tỉnh/thành Kiên Giang
Giới thiệu - Năm 1988 là giáo viên trường phổ thông cơ sở Vĩnh Hòa. - Năm 1993 - 1994 là Tổ trưởng khối 2+3, giảng dạy lớp 2 trường tiểu học Vĩnh Hòa 1.Kiêm Chủ Tịch Công đoàn. - Năm 1995- 1997 là giáo viên dạy lớp 2, Tổ trưởng khối 2+3. Kiêm nhiệm Chủ Tịch Công đoàn,phụ trách công tác phổ cập - CMC. - Năm 1997- 2004 là giáo viên dạy lớp 4,kiêm nhiệm Chủ Tịch Công đoàn, phụ trách công tác phổ cập Giáo dục tiểu học- CMC. - Năm 2005 - 2006 là Phó Hiệu trưởng tiểu học Minh Thuận 3 - Năm 2008-2009 là Phó HT trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1 - Năm 2009- 2010 là Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Chánh 2; - Năm 2010- 2011 là Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Chánh 2; - Năm 2011- 2012 là Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Chánh 2
Xác thực bởi Huỳnh Thiện Khôi, Lê Văn Tú
Đã đưa lên 104 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2387 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22420 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này