Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Van Phuong
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Hải Hậu B
Quận/huyện Huyện Hải Hậu
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 206 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1199 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này