Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Bùi Văn Thạch
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sông Đốc 2
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Trần Thanh Liêm, Nguyễn Hoàng Phương
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 19 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 450 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này