Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lenh -Tuyet
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Nội Trú
Quận/huyện Huyện Quản Bạ
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 734 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3092 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này