Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Liên
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 5
Giới thiệu giáo vien
Xác thực bởi Phan Thi Thanh Huyen, Lê Thị Tú
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 898 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 424 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này