Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thị Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Tủa Chùa
Quận/huyện Huyện Tủa Chùa
Tỉnh/thành Điện Biên
Chuyên môn Lớp 1
Giới thiệu gvg cấp huyện- chiến sĩ thi đua cs
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 930 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7559 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này