Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Tươi
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thạnh Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Hưng
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2
Xác thực bởi Nguyễn thi Huyền, Trần Văn Hận
Đã đưa lên 36 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 731 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20661 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này