Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyển Thị Triên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Chánh
Quận/huyện Huyện Ba Tri
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Lớp 3
Giới thiệu giao vien day LỚP 3
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 54 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4054 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 16 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14967 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này