Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Thống
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học An Phước A
Quận/huyện Huyện Mang Thít
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 30 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 992 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3985 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này