Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Tạo
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Phước Tây
Quận/huyện Huyện Tân Trụ
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Huỳnh Phúc Hậu, Đoàn Thị Bạch Yến
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 989 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 228 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này