Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Khắc Tùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị k47 dhsp lý
Tỉnh/thành sơn la
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1350 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10007 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này