Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phan Bảo Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Nghi Xuân
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Thị Hồng, Trần Thị Thu Hoài
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1043 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7472 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này