Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên trần hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Dầu Tiếng
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2179 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3026 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này