Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Khắc Hương Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tiên Cường
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Âm nhạc
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 72 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 24 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24857 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này