Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin
Quận/huyện Huyện Ba Vì
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Nguyễn Danh Quân, Lê Văn Thọ
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 15 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 97 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này