Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bàn Ngọc Chinh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Bắc Quang
Quận/huyện Huyện Bắc Quang
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1616 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12231 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này