Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên nguyễn phương thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Quận/huyện Quận Ba Đình
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Phạm Thị Như Trang, Phạm Thị Quỳnh Anh
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 714 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này